+48 600 588 887, biuro@aktywnaakademia.pl

Wykształcenie Akademickie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studentka studiów magisterskich kierunek psychologia.
Specjalizacja:
Psychologia kliniczna i psychoterapia

Kursy i szkolenia

  • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych w tym ADHD, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  • Ukończony staż w ,,Fundacji terapeutycznej’’
  • Szkolenie certyfikowane z empatycznego słuchania i porozumiewania się

W Aktywnej Akademii prowadzę Trening Umiejętności Społecznych. Najważniejsze dla mnie jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, aby dziecko mogło swobodnie wyrażać swoje emocje i nauczyć sobie z nimi konstruktywnie radzić, w takich warunkach łatwiej nabędzie umiejętności, które później wykorzystuje w życiu codziennym.