+48 600 588 887, biuro@aktywnaakademia.pl

Wykształcenie Akademickie:

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Kierunek Edukacja początkowa i wczesnoszkolna ( licencjat);

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Kierunek Pedagogika ogólna (magisterskie)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Kierunek Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (podyplomowe 2 letnie)

Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej, Kierunek Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (2 letnie)

Kursy i szkolenia

 • Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia.
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – badania przesiewowe kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych małego dziecka.
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
 • Blisko, nie za blisko – praca terapeutyczna z dzieckiem w zakresie SI w duchu RB.
 • Objaw zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch, dotyk.
 • Metoda Carole Sutton.
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych w tym ADHD, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dla dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Wprowadzenie do neurodydaktyki. Podstawy wykorzystania neurodydaktyki i neuropsychologii w edukacji.
 • Pedagogika Montessori.
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma – odimienna nauki czytania wg Ireny Majchrzak.
 • Zastosowanie metody Carla Orffa w pracy z dziećmi część I i II.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona “Wychowanie bez porażek” oraz metody A. Faber i E. Mazlish “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać aby dzieci do nas mówiły”.
 • Grywalizacja i gamifikacja jako narzędzie pracy nauczyciela. Ruszamy w eduroomową przygodę z uczniami.
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy.
 • Kurs wychowawcy kolonijnego i kierownika wycieczek szkolnych.
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w codziennej pracy nauczyciela wraz z Kontrolą Zarządczą.
 • Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne.