+48 600 588 887, biuro@aktywnaakademia.pl

Julia Gąsecka

Wykształcenie Akademickie:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pięcioletnie, studia magisterskie. Specjalność: psychologia kliniczna.

Kursy i szkolenia

  • – Trening umiejętności społecznych (TUS)
  • –  Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  • –  Bajkoterapia
  • –  Aktywne metody pracy w edukacji włączającej 

W Aktywnej Akademii prowadzę indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwracam na relację pomiędzy psychologiem a klientem, w której podstawą jest współpraca oparta na zaufaniu, akceptacji i empatii. Istotą terapii jest dotarcie do źródła trudności uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, a także nauka umiejętności wykorzystywania własnych zasobów w uporaniu się z nimi.