Konferencja Pokazać-Przekazać

W dniach 23-24 sierpnia 2019 roku uczestniczyliśmy w trzynastej edycji konferencji “Pokazać – Przekazać”

Po raz pierwszy od wielu lat temat edukacji jest na ustach wszystkich. Oświata na całym świecie mierzy się z wyzwaniami, jakie stawiają przed nią realia XXI wieku. Rozwój technologiczny i gospodarczy współczesnego świata oraz wynikające z niego wysokie oczekiwania i ambicje edukacyjne społeczeństw wymagają zmian w dotychczasowym modelu kształcenia. Równocześnie w Polsce zmiany i nowe zadania dla edukacji formalnej przyniosła ostatnia reforma systemu szkolnictwa. Dyskusja nad przyszłością szkoły wciąż się toczy.

Podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, będącej spotkaniem szerokich środowisk edukacyjnych, zwracano uwagę na istotny aspekt tej dyskusji. Zastanawiano się nad przeformułowaniem definicji osoby nauczającej i osoby uczącej się. Spróbowano odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, aby w ten sposób móc efektywnie przygotować młode pokolenia do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości.

W tegorocznej edycji wzięli udział między innymi:

  • prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
  • dr Sharon Friesen, prodziekan Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgary.
  • prof. Barbarę Fatygę, kierowniczkę Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w ISNS UW