Szkolenie z terapii ręki

Szkolenie wraz ze swoim zespołem poprowadzi mgr. Izabela Gelleta

Całość szkolenia składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.

Można zapisać się na dowolnie wybraną część. Przy czym zachęcamy do uczestnictwa w pełnym kursie który daje uprawnienia do pracy z dziećmi.

Część I teoretyczna

Harmonogram szkolenia:

PROGRAM:

CZĘŚĆ I – 10 godzin dydaktycznych cena 300zł.

Z uwagi na stan epidemiologiczny część teoretyczna będzie dostępna on-line na kanale youtube w terminie od 4 do 22 lutego.

1. Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i ręki w zarysie.

2. Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki:

– wzorce ruchowe łopatki i kończyny górnej

– kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia.

3. Rozwój kontroli motorycznej oraz ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego:

– rozwój ruchowy w kontekście wpływu prawidłowego napięcia mięśniowego na funkcje ręki

– prawidłowy rozkład posturalnego napięcia mięśniowego, kontrola centralna i jej wpływ na motorykę małą.

4. „Praca” ręki a funkcje oralne:

– wyhamowanie współruchów w obrębie drugiej ręki, warg i języka.

5. Zaburzenia funkcji wzrokowych oraz procesów lateralizacji w aspekcie terapii ręki.

• Podstawowe funkcje wzrokowe oraz wady wzroku u dziecka.

• Objawy zaburzeń, trudności oraz problemy funkcjonalne – charakterystyka w aspekcie rozwoju mechanizmów posturalnych i funkcji szkolnych.

• Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji funkcji wzrokowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie tego systemu zmysłowego w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych.

6. Lateralizacja w ujęciu teoretycznym oraz rozwojowym:

– neuroanatomiczne podstawy lateralizacji

– modele lateralizacji

– sposoby badania w formie testowej i obserwacyjnej.

• Czynniki wpływające na proces lateralizacji.

• Problemy i zaburzenia w procesie lateralizacji oraz ich skutki rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uczenia się.

Uczestnik po opłaceniu kursu dostanie specjalny link dostępowy do zakupionych materiałów.

Część II praktyczna

CZĘŚĆ II – 16 godzin dydaktycznych (6-7 Luty 2021) Cena 550 zł.

1. Funkcjonalna ocena motoryki małej u dzieci – kwestionariusz badania kończyny górnej i ręki.

2. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie kończyny górnej i ręki:

– ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców

– ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz funkcji grafomotorycznych.

– Funkcje kończyny górnej i ręki (analiza motoryczna), czynności funkcjonalne w życiu codziennym:

– funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, rzuty, chwyty, manipulacja) – połączenie ww. funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową.

3. Ręka spastyczna, ręka „wiotka”, zmieniony rozkład napięcia mięśniowego w obrębie ręki – podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki w zależności od rodzaju zaburzeń napięcia mięśniowego.

4. Usprawnianie polisensoryczne ręki:

– stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki

– masaż

– stymulacja bodźcami termicznym

– taping.

5. Inne aspekty w „terapii ręki”:

– dobór pozycji ciała do funkcji, prawidłowe siedzenie, normalizacja napięcia mięśniowego w pracy stolikowej

– prawidłowy i nieprawidłowy chwyt „pisarski” oraz jego funkcjonalne modyfikacje

– adaptacja pomocy terapeutycznych

– aktywności życia codziennego – „terapia ręki” poprzez zabawę i codzienne aktywności.

6. Budowanie planu terapii, zasady układania programu terapeutycznego.

Całość kursu kończy się wydaniem certyfikatu uprawniającego do prowadzenia terapii i diagnozy u dzieci. (oczywiście dla osób z wykształceniem pedagogicznym lub innym uprawniającym do pracy z dziećmi.)

Prowadzimy zapisy

telefonicznie:

600-588-887, 696-375-998

lub mailowo:

biuro@aktywnaakademia.pl